SPORTIEF BEWEGEN MET DEMENTIE

Ik ben actief als vrijwilliger bij Boswijk en verzorg samen met een aantal andere vrijwilligers de bewegingsactiviteit “ Sportief bewegen met dementie”. Dit doen we twee keer per week, op maandag- en donderdagochtend.

Op maandag en donderdag worden de mensen om 10:30 uur ontvangen met een kopje bouillon, een aangenaam muziekje en een persoonlijk ontvangst door de vrijwilligers. We proberen de mensen zoveel mogelijk het vertrouwen te geven en geven ze een plaats bij de bewoners waar ze een klik mee hebben. Als ze de eerste keer komen krijgen ze extra aandacht. We zorgen ervoor dat  er een vrijwilliger of iemand van dezelfde woning  naast de bewoner komt te zitten. Voordat we beginnen met het voorstelrondje weet ik  meestal iets persoonlijks van de deelnemers, zodat ze het gevoel hebben erbij te horen.

Als de bewoners de bouillon op hebben, beginnen we meestal met een actueel praatje. Het kan zijn het weer, de vierdaagse, feestdagen, vakantie enz ). Daarna een kennismakingsrondje d.m.v. het rondspelen van een bal.  Eerst noemen we de achternamen en daarna de voornamen van de deelnemers soms de geboorte plaats en dan gaan de ballen kris/kras. De bewoners zijn nu actief betrokken bij de les.

Dat is waar het om gaat.  Wij willen de mensen laten genieten van bewegen met muziek als hulpmiddel. Bewegen is een geluksmoment geef ik ze altijd maar als boodschap mee. En als ik dan de muziek start met “NATUUR LIGT IN DROMEN VERZONKEN” zie je de mensen al in stemming komen. Vijftien tot twintigtal armen gaan van links naar rechts door de lucht. Na een korte pauze gaat het tempo ondersteund door de” VALETA WALZ “ langzaam omhoog. Deze muziek en de oefeningen zijn herkenbaar voor de meesten. Dan wordt er spelmateriaal ingezet om de mensen nog meer uit te dagen. Wij gebruiken bijvoorbeeld ballen, foambuizen, rubberballetjes, hoepels enz. hier kunnen de meeste mensen zich lekker mee uitleven. Om de spanning te verhogen maak ik er meestal een competitievorm van. Lekker spannend vooral voor de mannen die goed zijn om eigen spelregels te verzinnen.

Om weer tot rust te komen hebben we een ontspannen slot op een rustig muziekje zoals “Sentiment”.

Na een slotpraatje en een bedankje naar mensen, zet ik voor de deelnemers een herkenbaar muziekje op en worden ze veilig terug gebracht naar hun woning, moe maar tevreden.

Petra van limpt.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.